Crònica taller NEXEO

Hem tingut el plaure de rebre i acollir a una primera part de l’equip integrant de l’empresa NEXEO SOLUTIONS per a un taller de formació TEAMBUILDING sota la direcció de la nostra col·laboradora CAROLINE COPESTAKE. És gratificant per a nosaltres poder observar com les dinàmiques que es van proposant activen una atmosfera que progressivament va generant una clima de cordialitat que creix conforme passen les hores.

L’entorn professional no deixa de ser un espai de vida compartit, el respecte i la bona comunicació entre els components d’un equip comporta una sinergia i una empatia que es tradueix, sens dubte, en un increment de qualitat en les condicions relacionals. Al mateix temps neixen nous vincles enllaçats a un únic sentit de pertinença els resultats de la qual es fan ràpidament visibles a nivell de producció i col·laboració interna.

El nostre agraïment a NEXEO SOLUTIONS per haver confiat en nosaltres i el nostre reconeixement cap a una empresa que reconeix el valor humà de tots els seus components i que vetlla per ell.

Comparteix amb: