EMPRESES

S’aconsegueix un gran éxito en el propi terreny personal si se sumen les qualitats humanes de tots els components i s’arriba a la comprensió de la seva necessitat mútua.

La velocitat amb la que el món està canviant exigeix adaptacions a ritmes impredictibles i nous comportaments que es concreten en conceptes tals com la Responsabilitat Social Empresarial. La RSE és un dels principis essencials d’allò que es denomina la nova cultura d’empresa i un dels seus pilars aborda amb contundència la qualitat de vida dins de la mateixa. Un ambient millorat i una bona sintonia amb els treballadors condueix amb seguretat a la millora de la productivitat, la qualitat i la comunicació interna. A Essència oferim un programa de serveis que els permetrà arribar als objectius proposats.

– COACHING EMPRESARIAL
– COACHING EXECUTIU
– COACHING DE VIDA
– TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I CREATIVITAT
– FORMACIÓ PERSONAL I ATENCIÓ TERAPÈUTICA
– DINÀMICA DEL RIURE: El riure conscient