ESSÈNCIA

ESSÈNCIA es un espai per disfrutar,
per descansar,
per investigar,
per retrobar-se,
para regalar-se coses diferents.

ESSÈNCIA es espai de VIDA

ESSÈNCIA som tots

ESSÈNCIA és un lloc on trobar direcció, acompanyament i eines per a una adequada gestió psicològica i una bona salut emocional.
Respectant els ritmes propis de cada persona i les seves necessitats del moment, oferim suport i guia per recórrer el camí cap a un benestar general.