Emocions, intel.ligències, quin espai els hi donem?

La intel·ligència emocional és la capacitat per reconèixer sentiments propis i aliens, i l’habilitat per manejar-ho. Com afrontar i respectar les emocions i els sentiments? Aquesta és una pregunta que, considero, no se li dóna l’espai ni la importància que es mereix.

 
Per poder educar nens, reconeixent i respectant les seves emocions, s’ha de tenir una gran capacitat d’empatia, acceptar que les pròpies accions afecten el nen o adult que ens acompanya. En aquesta societat occidental ens han educat per ser els millors, superar totes les dificultats i triomfar. El preu pot ser perdre la nostra capacitat d’empatia i no potenciar la nostra pròpia intel·ligència.
 
No és possible l’empatia, si no potenciem la nostra capacitat d’estar presents, el reconeixement i expressió de les pròpies emocions. He sentit, avui, que un estudi nacional demostra que el 45% dels adults en aquest país no estan exercint, ni tan sols han estudiat, la professió que desitjaven. Desconec la fiabilitat d’aquest estudi però sí que em ressona l’enorme disconformitat que hi ha pel que fa a la vida que portem ……… No ho és tot, ser el millor? No és tan important triomfar i assumir les frustracions paternes?
 
Daniel Goleman parla de l’auto-consciència i l’autoregulació com habilitats intrapersonals, i l’empatia i l’habilitat social com habilitats interpersonals.
 
Howard Gardner desgrana el concepte de intel·ligència emocional i anomena les intel·ligències múltiples, les 8 intel·ligències, totes igual d’importants i imprescindibles. Cadascun les tenim totes en major o menor grau i si durant el nostre període d’educació es pogués presentar la matèria en el format que millor assimili cada individu, tindríem adults més satisfets amb la seva pròpia carrera i conseqüentment més empàtics i amb un major nivell d’auto consciència.
 
No considero que sigui una utopia i treballo cap a aquest objectiu. El creixement personal, capacitat d’expressar les emocions i la recepció empàtica ens portaria a conèixer les nostres pròpies necessitats i poder ser vulnerables. Qualsevol activitat que potenciï l’expressió de les emocions i l’escolta activa, potència les nostres intel·ligències i ens ajuda a una comunicació real, potent i productiva. Les nostres necessitats, ja reconegudes seran satisfetes. Podrem observar i no avaluar, expressar les nostres necessitats i potenciar les nostres virtuts.
La psicologia de Carl Rogers es basa en tres principis bàsics, simples però al mateix temps, complicats d’assumir: Congruència, empatia i acceptació incondicional de l’altre.
 
Per la meva feina els conceptes que m’han regalat: D. Goleman, H. Gardner i C. Rogers són una base ferma, segura i òbvia per aconseguir un bon coneixement d’un mateix, millorar la comunicació amb els altres i potenciar les capacitats, perdó, intel·ligències per a una major satisfacció i congruència.
 
Com a mare d’una nena, en plena edat de creixement i aprenentatge, em satisfà sentir com, al pati, canten una vegada i una altra vegada una cançó que potencia aquests conceptes i valors. Repeticions en el que el cervell està intentant dominar, és un gran potenciador per enfortir els circuits cerebrals.
 
Som la barreja de molts ingredients,
com la recepta d’un mestre cuiner,
tots amb el nostre toc original,
granets de sucre i granets de sal.
No vulguis mai semblar el que no ets,
creien que així agradaràs molt més,
només et cal saber que ets especial,
ets únic i com tu no n’hi ha cap,
mira dintre teu, a veure que hi veu
 
Tots som súpers, tots som grans,
siguem petits o gegants,
tots som tan originals,
no trobareu pas dos d’iguals

Comparteix amb: