FOCUSING – NIVELL III

Guiar: l’escolta i empatia corporal

 

Curs certificat per a la diplomatura per l’Institut Español de Focusing.
Necessari haver realitzat el Nivell I i Nivell II.

Continguts:
• Eines per guiar manejant correctament el procediment: actituds i habilitats i destreses.
• Modalitats d’empatia, corporal i experiencial.
• Aprofundiment del focusing en parella, guiar i ser guiat.
Dificultats de cada pas.
• Treballar solucions per a un procés d’enfocament corporal adequat.